Huishoudelijk Reglement

De KerstdorpClub;

Artikel 1:
De KerstdorpClub treedt in haar functie als organisatie ter bevordering van alles wat te maken heeft met het bouwen van kerstdorpen van welk merk ook. Deze club is in 2009 ontstaan en is in 2014 verder gegaan zoals deze nu nog altijd voortbestaat. In 2019 heeft de oude oprichter het stokje overgedragen aan de huidige organisatie en is de naam veranderd in KerstdorpClub.

Artikel 2;
De KerstdorpClub heeft geen betalende leden en deelt alle info verder via de website www.kerstdorpclub.nl als via de pagina’s op Facebook en Instagram

Artikel 3;
De KerstdorpClub ontvangt gelden van de diverse sponsors en wordt gebruikt voor de aanschaf van diverse Kerstdorp artikelen welke weer via actie’s aan de leden worden gegeven. De administratie wordt gevoerd door de penningmeester.

Artikel 4;
De KerstdorpClub organiseert eenmaal per jaar een clubdag als start van het kerstseizoen. Deze dag is in principe elke laatste zondag van September. Daarnaast worden diverse bezoeken aan tuincentra verzorgd doorgaans op uitnodiging van deze tuincentra. Ook wordt er geprobeerd een inspiratie- en knutseldag te organiseren.

Artikel 5;
De KerstdorpClub geeft verder geen clubblad uit, verkoopt zelf geen items en is daar dan ook verder niet verantwoordelijk voor.

Plaats een reactie